Share Labs Data stories: Šta sve korporacije znaju o nama iz metapodataka

Tokom POINT 6.0 konferencije u Kriterionu je od 24. do 27. maja bila postavljena izložba vizualizacija podataka „Share Labsa“ pod nazivom “Data Stories”, a predstavio ju je Vladan Joler, direktor Share fondacije i profesor na Odsjeku za nove medije na Univerzitetu u Novom Sadu.

Joler je u razgovoru sa Feđom Kulenovićem, nezavisnim informacijskim expertom govorio o predstavljenim vizualizacijama podataka iz nekoliko serijala koje je kreirao Share Labs kroz svoje opsežne istraživačke priče.

Njihova istraživanja bazirana su na podacima, odnosno procesu koji se zasniva na prikupljanju, analiziranju i vizualiziranju velikih baza podataka u cilju kreiranja potpune priče.

U većini slučajeva, kako kaže Joler, istraživanja Share Labsa ne počivaju na zvaničnim dokumentima ili podacima koji su postali dostupni online zahvaljujući open data inicijativama, nego su više bazirane na “aktivnom daljinskom očitanju” (active remote sensing), prikupljanju informacija pomoću različitih alata za analizu otvorenih mreža ili podataka kreiranih od strane aplikacija ili hardvera. Umjesto prikupljanja zvaničnih dokumenata vlada ili kompanija, u Share Labsu preferiraju samostalno istraživanje i mjerenje u cilju potpuno nezavisnog istraživanja koja mogu biti od koristi kako ekspertima i istraživačima koji se bave privatnošću i sigurnošću na internetu, tako i široj publici.

Samo neke od predstavljenih vizualizacija bavile su se posljednjim predsjedničkim Izborima u Srbiji, Facebookom, nevidljivim infrastrukturama internet provajdera u Srbiji ili pak istraživanjima metapodatataka.

Kroz priču o metapodacima koje ostavljamo svojim samim prisustvom na internetu, a koji se svakodnevno kupe od strane raznih vladinih agencija, internet providera, korporacija poput Googlea i Facebooka, ali i proizvođača aplikacija i mobilnih uređaja, iz pozicije nekoga ko je samo zainteresovan za tu tematiku i skupljanje tih podataka, pokušali smo ukazati na važnost metapodataka za sigurnost i zaštitu našiš ličnih podataka. Ako smo mi mogli istražiti navike pojedinih članova hacking tima jedne kompanije kroz njihove metapodatke, možete zamisliti koliko na primjer Facebook zna o nama, našim navikama, našim lokacijama, interesima, krugu prijatelja. To je nezamislivo“, rekao je Joler prezentujući publici priču o istraživanju Hakerskog tima kroz metapodatke.

Trenutno se u svijetu vodi debata o značaju metapodataka i svrha istraživanja koje je proveo Share Labs je upravo bila da pokaže koliko su oni važni za sigurnost i privatnost korisnika na internetu.

Osim vizualizacija koje se odnose na priče o metapodacima, izložene su i priče o izborima u Srbiji odnosno vizualizacije podataka o ponašanju kandidata na društvenim mrežama, komercijalnom komuniciranju i oglašavanju.

Svakako vam preporučujemo i da posjetite web stranicu Share Labs-a i pročitate neka od mnogih zanimljivih istraživanja kao i da pogledate vizuale u punoj veličini.