Kada internet postane jedina sudnica

Prvi govornik na ovom panelu je bio Yuri Lisovsky iz OPORA-e (Ukrajina). Ukrajina je prošla dosta promjena u posljednjih par godina, a te promjene se vide i na izbornom procesu.

ukraina

Prije svega, okupirane teritorije su uvijek glasale za pro-ruske partije, pa je okupacija pozitivno promijenila strukturu parlamenata. Druge pozitivne promjene su davanje više prava posmatračima, donošenje strožijih zakona koji se tiču mita i korupcije, te jačanje pravne države kao takve. Što se tiče tehnologije, Lisovsky je spomenuo da su na rezultate izbora uticali obični građani korištenjem smartfona, i kompjuteri koji su facilitirali organizaciju izbora.

Sljedeći govornik, Roman Udot iz Golosa, Rusija, predstavio j situaciju u svojoj zemlji. Golos se bori za slobodu izbora u Rusiji i dokumentuje prevare, kupovinu glasova i druge nepravilnosti. “YouTube je jedini pravi sud u Rusiji”, smatra Udoz, budući da je to jedino mjesto na kojem aktivisti mogu predstaviti dokaze.

ukraina2

Cyberspace u Rusiji i njegova važnost za NVO-e je bila tema prezentacije Olega Kozlovskog (Vizija boljeg sutra). Blogovi, sajtovi i video snimci su najefektniji alati za diseminaciju informacija do kojih se ne može doći u zvaničnim medijima. Facebook ne smije biti zanemaren kada NVO-i žele da uključe ljude kroz promociju događaja, što je pokazano na velikim protestima u Moskvi nakon posljednjih izbora u Rusiji. Drugi aspekt je sama organizacija NVO-ova.

Budući da se cyberspace u Rusiji brzo razvija, Kozlovskt je istakao da je i režim počeo da obraća više pažnje na internet, što nije bio slučaj prije par godina, te da ga sve više koristi da bi širio svoju propagandu.