Pravljenje javnog pritiska

Smari McCarthy i Damir Dajanović su predstavili dva različita, ali slična pristupa za poticanje angažmana građana_ki – jedan sa Islanda i jedan iz Bosne i Hercegovine. Smari je podijelio svoja iskustva u pravljenju online platformi za učešće građana_ki od 2007. godine pa do sada.

javna

Cilj ovih platformi je kreirati prostor za javne rasprave i pronaći načine za uključivanje građana_ki. Na Islandu su se ljudi okupljali oko različitih online platformi i projekata za veće učešće građana_ki u donošenju odluka.

“Demokratija je svima važna, ali je komplikovana i zahtijeva mnogo vremena. Ljudi često nemaju dovoljno energije da se koncentrišu na to“, rekao je Smari, predstavljajući iskustva sa Islanda.

Glavni motiv islandskih aktivista_ica bio je da se što efektnije približe direktnoj demokratiji. Prema Smariju, prvi korak je riješiti se trenutnog sistema baziranog na izborima, koji ne promovira pravu demokratiju. Drugi korak je smanjenje broja radnih sati, kako bi ljudi imali više vremena da se bave politikom.

Damir Dajanović (UG Zašto ne ) je predstavio platformu javnarasprava.ba, koja ima slične ciljeve kao slične platforme sa Islanda. Prema istraživanjima koje su sproveli Damir i njegov tim, oko 40% zakona u Bosni i Hercegovini se usvoji bez ikakve javne rasprave. Ova platforma pokušava to promijeniti, te građanima_kama pruža mogućnost direktne komunikacije sa parlamentarcima. Od oktobra 2015, platforma je imala više od 100.000 posjeta, a preko nje je postavljeno više od 3.000 pitanja.