Solidarnost je važna!

“Tehnologija je promijenila cijelo lice ove krize. Sasvim sam siguran da bi ovo bila još veća katastrofa da nismo koristili svu ovu tehnologiju. Tehnologija pomaže svima – izbjeglicama, nama volonterima, a i organizacijama koje rade na terenu”, rekao je Tim Clancy, volonter iz Sarajeva koji radi sa izbjeglicama od početka devedesetih godina, kada je počeo rat u Bosni.

Tim

Tim je ovom rečenicom nehotice rezimirao četvrtu današnju sesiju: Tehnologija i izbjeglička kriza – Šta funkcioniše, a šta ne? Za razliku od Tima, ostali panelisti_ce su uglavnom tehnološki eksperti_ce koji, sami ili sa drugima, kreiraju ili koriste različita tehnološka rješenja za pomoć izbjeglicama.

Panelisti_ce sa ove sesije su u proteklih godinu dana volontirali i pomagali izbjeglicama u različitim područjima. Kate Coyer (Centralni evropski univerzitet) iz Budimpešte se prisjetila kako je počela volontirati kada su izbjeglice počele dolaziti u Mađarsku, a vlada nije uradila skoro ništa.

Kate

Kate se sjetila i kako su ljudi koje je tada sretala imali samo dva pitanja: “Gdje smo?” i “Ima li Wi-Fi?”. Volonteri_ke su pokušavali da im odgovore na sva pitanja i da im pomognu na svaki način”.

Ni ostale vlade u Europi nisu bile ništa spremnije da pomognu izbjeglicama, pa su i tu volonteri_ke morali da odrade veći dio posla. Filip Milenković, “bog za elektrotehniku i kompjutere” iz Srbije, bio je jedan od njih. Između ostalog, odlučio je da iskoristi svoje znanje i pokuša da uključi što više ljudi koji su svojim idejama pomagali da izbjegličko putovanje prođe što lakše.

“Ja vjerujem u tehnologiju, ali vjerujem i u ljude. Mnogi ljudi su se uključili i još uvijek pomažu na različite načine. Ljudi mogu pomoći jedni drugima prilično jednostavno, samo ako to žele”, rekao je Filip.

refugees

Između ostalog, Filip je pričao i o različitim aktivnostima koje su “hakovale krizu” i o nizu događaja koje je organizovao kako bi spojio  ljude iz tehnološke zajednice. Jedna od ideja koju su razvili je Info Hack, aplikacija koja olakšava izbjeglicama da ostanu u kontaktu i informišu se dok borave u Srbiji, čak i ako nisu spojeni na Internet.

Joséphine Goube govorila je o radu Girls in Tech , inicijative koja je pokrenuta u Londonu prošle godine i također razvija različite aplikacije. Danas imaju 27 podružnica širom svijeta, uključujući i podružnicu u Beogradu, čiji je zadatak da poveže lokalne NVO-e koje se bave izbjegličkom krizom.

Valen Turković je aktivist, volonter i osoba koja pomaže izbjeglicama da ostanu u kontaktu tokom putovanja. On je govorio o tome kako je bio šokiran kada je prvi put susreo izbjeglice (prošle godine), te o svom razočarenju nakon što je shvatio da ni velike organizacije ni vlade ne znaju kako da im pomognu na pravi način.

Na kraju, svi panelisti_ce su ponovili da je solidarnost u ovakvim situacijama jako važna, te su pozvali ljude da se uključe i rade zajedno na tome da pomognu onima kojima je pomoć potrebna.