Skip to content
Anja Gengo

Anja Gengo

Centre for Media Law, BiH

anja gengoAnja Gengo trenutno radi kao pravna analitičarka advokatske kancelarije u Bosni i Hercegovini i kao koordinatorica programa u Centru za medijsko pravo. Kao studentica postdiplomskih studija iz međunarodnog prava, gospođici Gengo fokus istraživanja predstavlja sukob između “novog” Interneta, komunikacijskih tehnologija i pravnih nauka. Ona je debatantica sa 10 godina iskustva, trenerica i sutkinja za Karla Poppera i Britanske Parlamentarne debatske formate i dobitnica mnogih domaćih i međunarodnih debatnih turnira.