Omar Ashour

Security-Military Studies and Middle East Politics at the University of Exeter
UK

Dr. Omar Ashour je viši predavač bezbjednosno-vojnih studija i Bliskoistočne politike na Univerzitetu Exeter. Direktor je doktorskog programa na Institutu za arapske i islamske studije i autor “The De-Radicalization of Jihadists: Transforming Armed Islamist Movements” prve knjige o prelazu iz oružanog na nenaoružani aktivizam islamskih organizacija na Bliskom istoku i Sjevernoj Africi.

Njegova predstojeća knjiga se fokusira na to kako se Islamska državna (IS) organizacija vojno održala i proširila. Dr. Ashour se specijalizirao za asimetrični oružani sukob (sa fokusom na strategiju gerilskog rata ), islamističke pokrete, pobune / protiv pobunjeničke pobune, studije terorizma i demokratizacije (sa glavnim fokusom na civilno-vojne odnose i reforme sektora bezbjednosti).

Prethodno je radio kao viši savjetnik za Ujedinjene nacije u reformi sektora sigurnosti, borbi protiv terorizma i de-radikalizacije problema (2009-2012).

Bio je također i istraživač na Brookings Institution (2010-2015) i Chatham House-u (2015-2017). Dr. Ashour je stalni saradnik medija uključujući BBC, Al-Jazeera, Sky News, CNN-a i mnoge drugih.

Njegove kolumne su objavljene u Foreign Policy-u, The Washington Postu, The Guardianu, The Independentu, Al-Jazeera.net, CNN.com, Project Syndicate i drugim medijima na 12 jezika, u više od 60 zemalja.