Kristen Robinson

The Web Foundation
UK

Kao menadžerica za komunikacije i javno zagovaranje Web Foundacije, Kristen vodi kampanje o otvorenim podacima, rodno zasnovanim i digitalnim pravima. Ona vodi OpenOwnership projekat, te je na čelu zagovaračkog i inauguralnog izvještaja za ženska online i Open Data Barometar.

Prije dolaska u Web Foundation, radila je u Portland komunikacijama gdje je savjetovala Mo Ibrahim Foundaciju, Africa Progress i BCG centar za javnu utjecaj. Ona je također djelovala kao savjetnica brojnih vlada na stvaranju i reformama centralnih komunikacija, medija i javnog informisanja agencija s naglaskom na digitalne diplomatije i javne poslove.