Clare Llewellyn

Neuropolitics Research Lab
UK

Clare Llewellyn je istraživačica u Neuropolitics Research Lab školi društvenih i političkih nauka na Univerzitetu u Edinburghu. Ona analizira reakcije društvenih medija o Brexit referendumu 2016. UK-EU. Doktorski rad na Fakultetu informatike na Univerzitetu u Edinburghu, proučava user generated sadržaje na internetu,što uključuje korištenje podataka, analitiku i obradu prirodnog jezika za analizu i sadržaj filtera kako bi se predstavile korisne i odgovarajuće informacije. Njeni interesi su političke nauke, računarske lingvistike, analize tekstova, digitalne biblioteke, podaci i text mining. Ranije je radila kao dio napredne grupe za tehnička istraživanja u JSTOR-u, online arhivi časopisa, ali i kao dio istraživačke grupe digitalnih biblioteka na Univerzitetu u Liverpoolu.