Scott Carpenter

Jigsaw
SAD

Scott Carpenter je managing direktor Jigsaw-a. On nadzire portfolio proizvoda i dizajna Jigsaw tima, što uključuje i vođenje tima, upravljanje projektima, povezivanje sa šefom inženjeringa, kao i vođenje cross funkcionalnih timova u Google-u i drugim podružnicama Alphabet-a. Njegova uloga je da uspostavlja i održava prioritete unutar tima, pritom određujući nove proizvodne mogućnosti. U skladu s njegovim dosadašnjim iskustvom, on je također odgovoran za izgradnju i održavanje internih i eksternih partnerstva u podršci misije Jigsawa.

Prije dolaska u Google, Scott je osnovao projekt Fikra kao Keston Family Fellow u Vašingtonskom Institutu za Bliskoistočnu politiku, gdje je i dalje suradnik. Scott je radio kao zamjenik pomoćnika državnog sekretara u Birou za pitanja Bliskog istoka, gdje je pomogao osmisliti i provesti inicijativu Middle East Partnership Initiative (MEPI) prije nego što je imenovan za koordinatora  G-8 Inicijative BMENA. Tokom rada u vladi obavljao je pozicije direktora Uprave za koalicije Privremenog organa u Iraku od aprila 2003. do jula 2004. godine i zamjenika pomoćnika državnog sekretara u Birou za ljudska prava i demokratiju.

Ranije tokom karijere, Scott je radio za Međunarodni republikanski institut, gdje je osnovao Evropski program u Bratislavi, koji je pokrivao područje od Baltika do Balkana, uključujući i Tursku. Magistrirao je na  fakultetu Univerziteta Johns Hopkins za napredne međunarodne studije te je član Vijeća za vanjske odnose.