Marko Gregović: Nisu građani pasivni nego ih sustav obeshrabruje da djeluju

Marko Gregović je osnivač socijalnog preduzeća Brodoto, koje pomaže neprofitnim organizacijama i kompanijama da ostvare pozitivne društvene promjene kroz korištenje dizajna, komunikacija i odnosa s javnošću. Na njihovom web situ stoji da su “visoko motivirani tim mladih profesionalaca koji za cilj imaju mijenjanje društva nabolje. Pomno biramo svoje klijente, a ljudi i društvena dobrobit uvijek će nam biti na prvom mjestu.”

Prije Brodota, Gregović je bio aktivista u sklopu kampanje za klimatske promjene za Greenpeace i aktivista Evropske Zelene stranke.

Pored Brodota, osnovao je i “Uniju biciklista” u Hrvatskoj, grupu “Knjige zatvorenicima”, te je jedan od pokretača lokalne političke stranke ZA GRAD.

Na vašem portalu stoji moto “Ubrzavamo društvene promjene”. Kako to radite?

Kad kažemo da ubrzavamo društvene promjene, mislimo na to da pomažemo akterima društvenih promjena – organizacijama, društvenim poduzećima i tvrtkama da postanu vidljivi, održivi i učinkoviti. Primjerice, kreiranjem marketinške kampanje za jednu biciklističku organizaciju povećali smo broj ljudi koji biciklom idu na posao, a edukacijom o alternativnim izvorima financiranja (crowdfundingu) pomogli smo osnivanje prve zadružne pivovare u Hrvatskoj. Dakle, nikad nismo mi u prvom planu, nego guramo one za koje mislimo da trebaju biti u prvom planu.

Kako “ubrzati”, to jeste ohrabriti društvene promjene u zemlji pasivnih građana?

Nisu građani pasivni nego sustav i atmosfera u društvu čini sve da spriječi djelovanje mimo glasanja jednom u četiri godine. Svaka inicijativa je dočekana na nož rečenicom koju je svatko tko želi promijeniti društvo čuje svako toliko: “Šta se sad ti opet buniš”.

Teško je promijeniti obrasce ponašanja u društvu ili u firmi, ali zato činimo sve da podržimo one rijetke ljude koji su dovoljno hrabri i motivirani da se sukobe sa statusom quo. Vjerujemo da onda ti svijetli primjeri mogu ohrabriti druge na pozitivnu društvenu akciju.

Vi ste i jedan od pokretača kampanje Za grad. Možete li nam ukratko reći šta je cilj te kampanje i koliko i šta ste do sada postigli?

ZA GRAD je bila lokalna politička kampanja koja je u svega dva mjeseca osvojila mjesta šest vijećnika gradskih četvrti u Zagrebu. Četiri godine kasnije, ova strančica se ujedinila s još tri druge stranke te sad djeluje kroz platfromu “Zagreb je naš” koja ima velike izglede da uđe u Skupštinu i promijeni način upravljanja gradom.

Ono što je zanimljivo je da su ljudi koji su na ovaj način ušli u politiku sve redom neokaljani ljudi koji su se dokazali kroz višegodišnje djelovanje za javni prostor, transparentnost i participaciju.

O čemu ćete govoriti u Sarajevu i šta očekujete da čujete tokom konferencije?

U Sarajevu ću govoriti o svojem iskustvu s lažnim vijestima iz Makedonije gdje su me optužili da sam britanski špijun koji organizira proteste i rušenje vlasti u zemljama od Ukrajine do Rumunjske. Čitava priča je izmišljena, ali zgodno bazirana na mojim javnim Facebook statusima koje je vješt propangandist stavio u izmišljen kontekst. To što se slučajno dogodilo meni, može se dogoditi svakome – a kao što smo vidjeli, može utjecati i na važne političke događaje.

U vremenu kad tradicionalni mediji gube svoje mjesto, izuzetno je važno imati educirane građane koji će biti u stanju razlikovati lažnu vijest od istinite – i zato ću ispričati ovu priču.