Platforma od žena za žene

Grupa organizacija sa Kosova je razvila otvorenu platformu “Hodam slobodno”, čiji je cilj boriti se protiv seksualnog zlostavljanja putem prijavljivanja takvih incidenata i prikupljanja podataka koji se mogu prosljeđivati lokalnim vlastima.

walkfreely

Blerta Thaci (Girls Coding Kosova) i George Labreche (Open Data Kosovo) su objasnili da je ideja platforme podizanje svijesti o ovom problemu, te uključivanje koricnika_ca u cijeli proces, kako bi se bolje razumio problem i pronašlo rješenje. Platforma je laka za korištenje, može se koristiti i offline, a posebno je značajno što štiti anonimnost korisnika_ca. Organizacije uključene u rad platforme vizualiziraju podatke prikupljene preko platforme i mapiraju prijavljene incidente. 

Platformu su razvile mlade programerke sa Kosova, ali se može koristiti bilo gdje i dostupna je na nekoliko jezika, uključujući albanski, BHS, engleski, španjolski, a upravo je u toku i prevođenje na hebrejski. Aplikaciju “Walk freely” su, tako, počeli_e koristiti i u drugim državama, a do sada je skinuta više od 600 puta.

Blerta i Georges su pozvali sve da skinu i koriste platformu, te pokušaju uključiti institucije u borbu protiv seksualnog zlostavljanja, što je sljedeći korak na kome će autorice platforme intenzivno raditi na Kosovu.