Skip to content

Sesija@POINT 3.0/ Dan 1/ 11:20 – Digitalna diplomatija

May 19, 2014 | by:

AbetarePrezentacija koju je na POINT 3.0 konferenciji održala Abetare Gojani fokusirala se na dva glavna stuba IPKO Fondacije: društvene tehnologije i politike i zagovaranje.

IPKO fondacija je postavila ove stubove kroz mnoge kreativne i inovativne projekte u kojima je tehnologija kombinovana sa mladalačim entuzijazmom i vještinama u cilju ostvarenja važnih ciljeva.

Jedan od predstavljenih projekata je i Barcamp koji je započeo sa radom u Prištini, ali i projekat stipendiranja studenata, ali i druge projekte koje realizuju u saradnji sa regionalnim organizacijama.

Abetare je govorila o projektima koji u osnovi imaju “digitalnu diplomaciju” a to su App camp Kosovo, Wiki Academy I & II i Digital Kosovo & Diplomat’s Network.

Video snimak sesije i prezentaciju koju je održala Abetare Gojani pogledajte na linkovima ispod: