Skip to content

Kako Al Jazeera koristi socijalne medije

February 18, 2012 | by: Alisa Karović

Al Jazeera kao jedna od vodećih svjetskih TV mreža u svom radu koristi širok diapazon alata socijalnih mreža za svoju promociju, praćenje raznih važnih događaja, kao i za krizno mapiranje za različite svrhe.

Haris Ališić iz odjela za socijalne medije Al Jazeera Network-a na POINT konferenciji će govoriti o upotreni novih medija od strane ove svjetske TV mreže.

Do nedavno je ovaj odjel bio fokusiran na upotrebu građanskih medija za krizno izvještavanje, sa pojedinačnim fokusom na Arapsko proljeće (2011.), rat u pojasu Gaze (2008./9.) kao i na izbore u Iranu 2009. godine.  Početkom februara 2012. godine tim se fokusirao na krizno izvještavanje o sniježnim mećavama koje su zahvatile cijelu regiju.