Skip to content

V2P – VJs

January 26, 2012 | by:

V2P je dvočlani VJ sastav iz Sarajeva, koji će u subotu 18.02.2012. godine biti zaduženi za video segment programa i nastupiti će zajedno sa DJ Jasminom.

Ne vole pisati o sebi, jer je njihovo da se vizuelno izražavaju.

Više informacija i video uradaka na: https://www.facebook.com/v2pcrew